Dịch vụ

SERVICES


Membership


Membership là dịch vụ dành cho các thành viên bắt đầu xây dựng một số vốn để đầu tư vào thể thao. Dịch vụ này bao gồm 1 – 3 game hàng ngày.
Đặc biệt cho các thành viên mới tuần đầu $250 (sau tuần đầu tiên $500)
Để biết thêm chi tiết bạn vui lòng gọi trực tiếp cho Tommy Nguyễn 1-800-760-5158High Roller Club


Đây là High Roller Club dịch vụ cho các thành viên đã có số vốn để đầu tư vào thể thao. tỷ lệ phần trăm thắng rất cao, cách đi tiền của mỗi game và có halftime.
Phí mỗi tuần $2500
Để biết thêm chi tiết bạn vui lòng gọi trực tiếp cho Tommy Nguyễn 1-800-760-5158VIP (Very Important Plays)


VIP game sẽ cho qua điện thoại trước khi game bắt đầu 15 – 20 phút. Xin vui lòng gọi tư vấn với Tommy Nguyễn biết thêm chi tiết Game VIP.
Phí mỗi Game VIP $5000
Tối thiểu mỗi lần mua 5 Game VIP
Để biết thêm chi tiết bạn vui lòng gọi trực tiếp cho Tommy Nguyễn 1-800-760-5158